Nasza szkoła ma już Sto Lat!

Następnie uhonorowano nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie Odznaką "Honoris Gratia", nadawaną przez Prezydenta Krakowa osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta, wyróżniono Krystynę Berg, Jolantę Gniewek, Henryka Hołysza, Janinę Poznańską i Grażynę Stoszko-Habelę.

Ponadto Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa otrzymali Adam Dziedzic, Henryk Hołysz, Joanna Mazurków, Marek Mizerek i Joanna Stanoch.

Kolejnym etapem uroczystości była akademia, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły. W swoim przedstawieniu, nawiązującym do trwającego roku chopinowskiego, w ciekawy sposób zaprezentowali życiorys kompozytora. Wykonano także najsłynniejszy polski taniec — polonez. Występ przeplatany recytacjami wierszy oraz pieśniami spotkał z uznaniem zgromadzonej publiczności. Podczas bankietu, zorganizowanego po zakończeniu części oficjalnej, zaproszeni goście, racząc się smakołykami przygotowanymi przez naszych uczniów, wspominali dawne czasy. Drugi dzień obchodów Jubileuszu Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 zorganizowany został w murach naszej szkoły. Dyrekcja szkoły zaprosiła na uroczystość obecne grono pedagogiczne, byłych nauczycieli ZSG Nr 2 oraz absolwentów.

Podobnie jak w dniu poprzednim przybyłych gości powitał Dyrektor Szkoły, który przypomniał pokrótce najważniejsze fakty z historii naszej placówki. Następnie zaprezentowano przygotowane przez uczniów przedstawienie odnoszące się do życiorysu i utworów Fryderyka Chopina.

Po części artystycznej głos zabrało kilku absolwentów szkoły, zarówno tych którzy zdobywali wykształcenie w poprzedniej siedzibie przy ul. Siennej jak i tych uczących się już w budynku przy ul. Zamoyskiego. W swoich krótkich wystąpieniach przedstawili szkolne wspomnienia i anegdoty.

Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek. Atmosfera sprzyjała rozmowom, żartom, zdjęciom, spotkaniom absolwentów ze swoimi dawnymi wychowawcami i nauczycielami.

Niech ten Jubileusz
Milowym będzie kamieniem
Czekamy następnych
Z wielkim w sercu wzruszeniem.

Tekst opracowały — Anna Surowiec i Monika Goc

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie