Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie

Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie 1910r.

Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie

Od lewej: "Wnioski Sekcyi Szkolnej Rady Miasta w Krakowie" — dokument założenia szkoły gospodarstwa domowego z początkiem roku szkonego 1910/1911. Bolesława Bieńkowska, pierwsza dyrektorka Miejskiej Szkoły Gotowania i Gospodarstwa Domowego. Trzecia i czwarta rycina — Zofia Żulińska, dyrektorka szkoły w latach 1922-1941. Z. Żulińska z prof. Marią Duszyną i p. Różą Reyman w kuchni szkolnej przy ul. Św. Marka...

Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie

Od lewej: Zofia Żulińska wśród uczennic, obok prof. Maria Batkowa. Zofia Żulińska, nauczycielki i uczennice. Biskup Jan Lorek — katecheta. Jzabela Rakowiczówna-Drobnikowa — nauczycielka.

Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie 1932r.

Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie

Miejska Szkoła Gospodarstwa Domowego — uczennice.
Na pierwszym zdjęcu Zofia Żulińska z uczennicami na wycieczce szkolnej.
Fotografia piąta — Zofia Żulińska, uczennice i inni nauczyciele w kuchni szkolnej.

Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie Zbiory Archiwum Państwowego w Krakowie

Budynek szkoły przy ul. Pędzichów. Menu szkolne z 1932r. Fragmenty "Elaboratu" z 1932r.

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie