Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

23 lipca 1968 r. Na podstawie zarządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie Szkole przywrócono nazwę Technikum Gastronomiczne.

1968/1969 — 1 września 1968 r. Nastąpiła zmiana dyrektora Szkoły. Na miejsce mgr Izy Ostrowskiej, która przeszła na emeryturę, stanowisko objął mgr inż. Tadeusz Kukliński ( do 1982 r.), pełniący wcześniej funkcję naczelnika w Kuratorium Okręgu Krakowskiego. Zastępcami były panie: Maria Wolińska, mgr Maria Stokłosa, mgr Bronisława Drożdż. W tym czasie w skład Szkoły wchodziły trzy technika, dwie szkoły zasadnicze i studium policealne.

1969/1970 — 1970 r. Zdobycie III miejsca w Rejonowych Eliminacjach XI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

1971/1972 — Od 1 września na emeryturę przechodzi doświadczona kierowniczka warsztatu pani Janina Książkiewicz. Trudna funkcja kierownika warsztatu zostaje kolejno powierzona paniom: Marii Ogórek, Janinie Brzask- Makieła, Alicji Skwarzec, Cecylii Warchałowskiej.

1971/1972 — Przeprowadzony został gruntowny remont budynku Szkoły. Z powodu trudności lokalowych część zajęć odbywała się w Szkole Podstawowej na ul. Wąskiej 5. 30 maja 1973 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie wydało decyzję o utworzeniu Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w skład, którego weszły: Technikum Gastronomiczne na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Gastronomiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej dla Pracujących, Technikum Gastronomiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej dla Niepracujących, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna dla Niepracujących, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dokształcająca dla Pracujących, Policealne Studium Zawodowe.

1973/1974 — Zastępcami dyrektora mgr inż. Tadeusza Kuklińskigo zostały mgr Bronisława Drożdż i mgr Maria Stokłosa. W Zespole Szkół funkcjonowały: Technikum Gastronomiczne, Technikum Gastronomiczne po Zasadniczej Szkole Gastronomicznej, 2- letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna o specjalności żywienie zbiorowe, 2 -letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna o specjalności kucharz, 3 -letnia Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Dokształcająca, Policealna Szkoła Hotelarska. Młodzież Zespołu Szkół jeszcze w trakcie nauki zdobywała umiejętności praktyczne, łącząc pracę z wypoczynkiem w ramach obozów OHP w Ustroniu Morskim, Dobczycach i na Zarabiu w Myślenicach...

1974/1975 — 1 września1974r. Naukę rozpoczęła młodzież już w 25 klasach... Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie