Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

1963/1964 — To rok kolejnych remontów, które miały poprawić warunki pracy młodzieży i nauczycieli. Przebudowano toalety, a w korytarzach przy szatniach położone zostało lastriko.

1964/1965 — Nowy rok szkolny przywitało 710 uczniów. Podejmowano kolejne prace w budynku szkolnym, które miały usprawnić jej funkcjonowanie szkoły. W oknach na parterze założono kraty, wykonano odgromienie, a także wyremontowano szatnie. 17 listopada 1964 r. Nad Krakowem przeszedł silny huragan, który zerwał dach z bocznej części budynku głównego Szkoły.

1965/1966 — Nastąpiła zmiana w dyrekcji Szkoły. Pani Stefania Wołoszyn objęła funkcję zastępcy dyrektora Szkoły w miejsce inż. Marii Wasilewskiej. Utworzone zostało trzyletnie Technikum Gospodarcze dla Pracujących, a Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna kształciła w specjalnościach: kucharz gospodarstwa domowego i zbiorowego, kucharz i kelner. Warsztat szkolny otrzymał miano "wiodącego". W tym czasie przygotowywał od 130- 230 obiadów, składających się z trzech dań, w trzech zestawach (w tym jeden był dietetyczny). Warsztat przyrządzał także drugie śniadania, oferował wypieki cukiernicze. W związku ze zniszczeniami budynku wykonane zostały kolejne remonty. W miejsce uszkodzonego przez huragan dachu wybudowano nowy, wymieniono okna wraz z futrynami na II piętrze oraz przeniesiono pracownię technologiczną do sali nr 14.

1966/1967 — Rok szkolny przywitało już 844 uczniów, którzy mogli korzystać z nowo urządzonej pracowni fizycznej. W budynku przebudowano drzwi frontowe, doprowadzono wodę i gaz. 1 października 1966 r. w Sali Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczystość przekazania młodzieży sztandaru Szkoły, który ufundował Komitet Rodzicielski z absolwentami. Święto Szkoły było okazją do wspomnień i refleksji nauczycieli oraz byłych uczniów. 4 listopada 1966 r. Wydane zostało zarządzenie Ministra Oświaty zgodnie, z którym organizację nauczania i wychowania oparto o nowy statut. Nauka w technikum miała trwać cztery lata. Kontynuowano nauczanie w zawodzie technik technologii żywienia o specjalności żywienie zbiorowe.

1966/1967 — 1 września 1967 r. Z uwagi na ustawę z 1961 r., wprowadzającą ośmioletnią szkołę podstawową, nastąpiła reforma szkolnictwa zawodowego. Nowy program nauczania zaczął obowiązywać klasę pierwszą. Szkoła liczyła już 882 uczniów, a jej absolwenci byli poszukiwani i cenieni na rynku pracy. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w tym czasie kształciła w specjalnościach: kucharz żywienia zbiorowego ( dwuletnia), kucharz ( trzyletnia), kelner ( dwuletnia). Młodzież przyjmowano nie przez zakłady pracy tylko przez Szkołę, a zajęcia praktyczne odbywały się w szkolnym warsztacie i wyznaczonych zakładach gastronomicznych. Zlikwidowane zostały pracownia sporządzania posiłków oraz biologiczna. W ich miejsce powstały pracownie wyposażenia technicznego i zajęć praktycznych. Z powodu dużego zainteresowania konsumentów zajęcia w warsztacie od tego roku szkolnego odbywały się na dwie zmiany. Do uroczystości związanych z kalendarzem szkolnych imprez doszły wykopki. Była to okazja nie tylko do pracy, ale również do sympatycznej zabawy w innych niż tylko szkolne warunkach...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie