Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

1954/1955 — Od 1954 roku zastępcą dyrektora ( wcześniej Szkoła go nie posiadała) została mgr Maria Niesiołowska, nauczycielka języka polskiego.

1956/1957 — Została zorganizowana druga pracownia technologiczna, w której sporządzane były posiłki. Natomiast dotychczasową pracownię chemiczno-fizyczno-towaroznawczo-biologiczną rozdzielono na fizyczno-biologiczną i chemiczno-towaroznawczą. 10 września 1956 r. Zniesiony został Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego i Szkoła została podporządkowana Ministrowi Oświaty. 16 lutego 1957 r. Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Krakowie w związku z likwidacją Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego przekazano Ministrowi Oświaty. 10 kwietnia 1957 r. Zarządzeniem Ministra Oświaty wprowadzony został nowy statut regulujący organizację Szkoły. Nauka w technikum miała trwać 5 lat w zakresie jednej specjalności — technologii żywienia zbiorowego. Lekcje wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej na ul. Bohaterów Stalingradu 46/48 (obecnie Starowiślnej).

1957/1958 — W Szkole zaczęła funkcjonować pracownia szycia i porządków ( do 1960 roku). Kwiecień 1958 r. Bezpośredni nadzór nad Szkołą przejęło Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie. 1 czerwca 1958 r. Szkoła otrzymała nową nazwę — Technikum Gospodarcze. Zasadnicza Szkoła Gospodarcza kształciła w zakresie technologii żywienia zbiorowego oraz kucharzy i kelnerów. 1958/1959 — Uruchomiona została dwuletnia Państwowa Szkoła Hotelarska, do której przyjmowani byli absolwenci liceów.

1960/1961 — W związku z przejściem inż. Antoniny Kopty do pracy w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Krakowie na stanowisko kierownika sekcji przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, nowym dyrektorem została mgr Iza Ostrowska, która kierowała Szkołą do 1968 roku. Wicedyrektorami w tym czasie były: p. Olga Hojarczyk, inż. Maria Wasilewska, p. Stefania Wołoszyn i p. Maria Wolińska.

1961/1962 — Zespół Szkół składał się z Technikum Gastronomicznego, obejmującego pięć klas, Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej oraz Państwowej Szkoły Hotelarskiej — 2 klasy. Szkoła liczyła 607 uczniów. W ramach inwestycji budowlanych wyremontowano dach, postawiono nowe kominy i zainstalowano schody we frontowym budynku, a także urządzono pracownię na II piętrze, która spełniała funkcję warsztatu szkolnego. Kierownikiem warsztatu została p. Janina Książkiewicz, długoletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych, pracująca w Szkole od 1943 roku (kierowała warsztatem do roku 1971).

1962/1963 — Stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły po p. Oldze Hojarczyk objęła inż. Maria Wasilewska. Ilość uczniów wzrosła do 777. Także w tym roku szkolnym podjęte zostały inwestycje, mające poprawić funkcjonowanie Szkoły. Pracownia technologiczna znalazła swoje nowe miejsce w budynku frontowym. Wymieniono sieć elektryczną, a na I piętrze parkiety. Na parterze zaczął funkcjonować warsztat szkoleniowy...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie