Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

W okresie 1940-1943 szkoła posiadała strukturę organizacyjną: dwuletnią Szkołę Gastronomiczną ( dawne liceum), jednoroczną Szkołę Gospodarczą stopnia niższego i wyższego w roku szkolnym 1943/1944 ( istniało 7 klas), jednoroczną Szkołę Hotelarską, Szkołę dla Wychowawczyń Przedszkoli, jednoroczny kurs pedagogiczny. W Szkole uczyło się od 230- 400 uczennic.

1941/1942 — Szkoła została przeniesiona do czynszowej kamienicy na ul. Pierackiego 14, gdzie zajmowała II piętro. Udało się wygospodarować cztery sale, kuchnię, pomieszczenie na sekretariat i pokój nauczycielski. Od kwietnia część zajęć odbywała się w dwóch salach budynku przy ul. Pędzichów 13,a od września 1941 r. w godzinach popołudniowych także przy ul. Grodzkiej 54.

Od 1941 r. działalność patriotyczną prowadziła mgr Maria Lubojemska (od 1944 r. Niesiołowska). Ucząc oficjalnie korespondencji potajemnie prowadziła lekcje języka polskiego, pożyczała uczennicom dzieła literackie i podręczniki. Organizowała w konspiracji uroczystości patriotyczne. W tym trudnym dla wszystkich Polaków czasie również pracownicy obsługi, panowie woźni czuwali nad bezpieczeństwem nauczycieli i uczennic, ostrzegając o niespodziewanych wizytach Niemców. Młodzież i nauczyciele ukrywali niedozwolone podręczniki, cerowali skarpetki oraz rękawiczki dla wojska. Funkcjonowanie Szkoły ratowało nauczycieli i uczennice przed wywozem na roboty do Niemiec. 1942/1943 — Od stycznia 1943 r. nauka odbywała się tylko przy ul. Pierackiego i Pędzichów.

1943/1944 — 14 kwietnia 1944 r. sale przy ul. Pierackiego zajęło wojsko, więc nauka odbywała się w trzech salach przy ul. Pędzichów 13. Dopiero w czerwcu szkoła wróciła do swojego budynku. W tym czasie borykano się nie tylko z problemami lokalowymi, ale również z zakupami produktów na lekcje, czy nieobecnością uczennic z powodu łapanek. Uczniowie kończący naukę (szkołę dwuletnią) zdawali egzamin końcowy teoretyczny z przedmiotów zawodowych, języka niemieckiego i tzw. korespondencji. Jeżeli egzamin był wizytowany przez władze niemieckie uczennice musiały odpowiadać w języku niemieckim.

1944/ 1945 — W tym roku szkolnym zreorganizowano Szkołę, w której powołano: dwuletnie Liceum Gospodarcze ( 1 klasa), Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I stopnia ( 3 klasy), Kurs przygotowawczy do Liceum Gospodarczego ( 2 klasy), kurs absolwentek ( dla absolwentek okupacyjnej dwuletniej Szkoły Gospodarczej). Obowiązującymi przedmiotami we wszystkich typach szkół były: religia, korespondencja, język niemiecki, przyrządzanie posiłków, porządki i pranie, szycie, rachunkowość, higiena, towaroznawstwo, gimnastyka i śpiew. Po odzyskaniu niepodległości szkoła kontynuowała swoją działalność. W 1945 roku nastąpiła ponowna reorganizacja.

W skład Szkoły weszły: dwuletnie Liceum Gospodarcze, czteroletnie Liceum Przemysłu Gastronomicznego, roczne Pedagogium Gospodarcze, roczna Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Zbiorowym i Domowym. Zajęcia odbywały się początkowo przy ul. Pierackiego 14 (obecnie ul. Studencka)...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie