Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

1936/1937 — Szkoła została zreorganizowana na podstawie nowych programów wydanych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pod nazwą Miejska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym I i II stopnia. Zadaniem Szkoły było przygotowanie uczennic do umiejętnego prowadzenia gospodarstw rodzinnych oraz wychowanie na świadome swych obowiązków i twórcze obywatelki Państwa Polskiego.

7-9 stycznia 1937 r. Odbył się VI Zjazd Absolwentek Seminarium Gospodarstwa, Haftu, Krawieczyzny, w czasie którego obchodzono 25-lecie Seminarium, najstarszego w Polsce zakładu kształcenia nauczycielek gospodarstwa domowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: były wiceprezydent, senator inż. Karol Rolle, naczelnik Wydziału Szkolnictwa Zawodowego p. Ludwik Misky, wizytatorka p. Aniela Sowówna oraz dyrektorka Miejskiej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym p. Zofia Żulińska. Na uroczystość z powodu choroby nie przybyła założycielka Seminarium p. Bolesława Bieńkowska.

1937/1938 — Reorganizacja placówki na Miejską Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym II stopnia. W lutym 1938 r. zainstalowano stację telefoniczną, a w marcu aparat radiowy. Pod koniec roku szkolnego powstało Koło Absolwentek Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego, które zaczęło prowadzić świetlicę dla dziewcząt.

1938/1939 — Utworzono 3- letnie Liceum Gospodarcze przy Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej. 3 grudnia 1938r.Odbyła się uroczystość na cześć pierwszej Dyrektorki p. Bolesławy Bieńkowskiej. Impreza miała podnieść prestiż Szkoły i przyczynić się do wzrostu frekwencji uczennic. Uroczystość uświetniła Orkiestra Funkcjonariuszy Miejskich oraz śpiew chóralny uczennic. Nauczycielka, p. M. Dyndowicz wygłosiła w krakowskim radiu referat o Szkole.

1939/1940 — Uruchomiona została III klasa wygasającego Seminarium Gospodarczego przy Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej. Kierownictwo działem gospodarczym objęła inż. Karolina Bohdanowska, która w latach 1939- 1941 była zastępcą dyrektora Seminarium Gospodarczego. Od 21 września Miejska Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym II stopnia prowadziła kuchnię, a od 24 października do listopada Szkoła gotowała zupy dla uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej III Nr 1 im. św. Scholastyki. W grudniu uruchomiona została kuchnia dla najbiedniejszej ludności Krakowa na bony Wydziału Opieki Społecznej.

15 listopada 1939 r. rozpoczęła się nauka. Do Szkoły zgłosiło się 14 uczennic. Uruchomiony został kurs gospodarstwa domowego, na który w miarę możliwości realizowany był program pierwszej klasy dwuletniej szkoły dla pomocnic gospodarczych. Kilku nauczycieli zostało oddelegowanych do pracy w Miejskiej Elektrowni i Wydziale Opieki Społecznej. 25 lipca 1940 r. Decyzją Starosty Miejskiego Szkoła została rozwiązana. Inwentarz przekazano różnym krakowskim instytucjom, a część wypożyczono Szkole Zawodowej Żeńskiej...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie