Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Jesienią na wystawę i Kongres Gospodarczy w Rzymie zostały wysłane zdjęcia ilustrujące osiągnięcia Szkoły, a nauczycielki gotowania p. Maria Batkowa i p. Róża Reymanówna zwiedziły wystawy restauracyjno- hotelarskie w Poznaniu. Została zorganizowana szkolna wystawa konserw i zapasów zimowych.

1928/1929 — W dwuletniej Szkole dla Pomocnic Gospodarczych uczyły się wychowanki Miejskich Zakładów Sierocych. Szkoła posiadała salę wykładową, 8 sal ćwiczeń i ogródek. W czerwcu 1929 r. odbyły się popisy kulinarne uczennic.

1929/1930 — Nauczyciele: p. Władysława Mühlnówna , p. Bolesława Bieńkowska i p. Aleksander Moroz opracowali podręczniki do nauki w Szkole. W październiku odbyły się obrady Zjazdu Organizacyjnego Absolwentek Seminarium Gospodarczego i Haftu w Państwowej Szkole Zawodowej Żeńskiej na ul. Syrokomli 21. W uroczystościach wzięło udział 48 absolwentek. Zjazd uchwalił wydawanie pisma "Informator Absolwentek Seminarium Gospodarczego, Haftu i Krawieczyzny w Krakowie". Postanowiono zamieszczać w nim rozprawki i obserwacje z dziedziny pracy pedagogicznej i spostrzeżenia z pracy zawodowej. Naczelnym redaktorem pisma została dyr. Maria Strasburger. Kolejnymi redaktorami "Informatora" były p. Zofia Czerny Biernatowa i dr Maria Peterowa. Działalność Stowarzyszenia przyczyniła się do dokształcania młodych nauczycielek oraz wpływała na utrzymywanie więzi koleżeńskich. W styczniu 1930 r. Ukazał się pierwszy numer "Informatora Absolwentek Seminarium Gospodarczego, Haftu i Krawieczyzny w Krakowie, ul. Syrokomli L. 21"

1932/1933 — Rok rekordowej frekwencji. Do jednorocznej szkoły uczęszczało 266 uczennic.
W drugim półroczu wprowadzono wychowanie fizyczne.

1933/1934 — Władze powołały na dyrektora Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej i Seminarium dr Marię Peterową ze Lwowa, która z wielkim zaangażowaniem przez 18 lat kierowała szkołami, dbając o odpowiedni poziom kształcenia i wychowania. Dyrekcja Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego, powołując się na Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 21 listopada 1933 Nr 1 wystąpiła o zmianę Szkoły na dwuletnie liceum społeczno- gospodarcze. 2 maja 1934 r. Uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Zawodowej Żeńskiej, w której uczestniczyła dyrektor Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego p. Zofia Żulińska.

1934/1935 — Miał to być rok próby dostosowania się Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego do typu szkoły licealnej. Niestety Ministerstwo wstrzymało reorganizację. W Szkole rozpoczęła się nauka gotowania dla uczennic klas VI i VII szkół powszechnych ( 350 dziewcząt). Uczennice pod kierunkiem nauczycieli przygotowały pierniki choinkowe dla żołnierzy, w maju pieczywo na loterię fantową, zorganizowaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej, a w czerwcu 1935 r. grono nauczycielskie z uczennicami brało udział we wznoszeniu kopca Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie