Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

1919/1920 — 28 sierpnia 1919 r. Galicyjska Rada Szkolna Krajowa we Lwowie wyraziła zgodę na utworzenie dwuletniego Seminarium dla Nauczycielek Gospodarstwa Domowego (wcześniej było jednoroczne), które w 1924 r. przejęło państwo i przeniosło do Szkoły Zawodowej. Szkoła funkcjonowała pod nazwą Miejska Szkoła Gotowania i Gospodarstwa Domowego (na ul. Pędzichów 13). Była szkołą prywatną (miejską) z prawami szkół publicznych, przeznaczoną dla służących i inteligentek.

1920/1921 — Zorganizowano kursy I i II stopnia gotowania oraz gospodarstwa domowego dla Seminarium, które kształciło nauczycielki dla szkół gotowania i gospodarstwa domowego. Było jedynym tego typu seminarium w Małopolsce, na Śląsku i Wielkopolsce. Zorganizowano w Szkole kurs przygotowujący do Seminarium Gospodarstwa Domowego. 1922/1923 — Dyrekcję Szkoły objęła po p. Bolesławie Bieńkowskiej, która założyła Szkołę i kierowała nią w latach 1910-1922, p. Zofia Żulińska, dotychczasowa nauczycielka Miejskiej Szkoły Gospodarstwa Domowego.

1923/1924 — Nastąpił wzrost frekwencji. Dyrekcja zorganizowała pięciomiesięczne kursy: gotowania dla pań domu, pomocnic gospodarczych i uczennic szkół średnich ( bieliźniarstwa, krawiectwa, modniarstwa, trykotarstwa i robót ręcznych). Styczeń1924 r. Seminarium, dzięki p. Marii Zborowskiej, wizytatorce, a później naczelniczce Wydziału Szkolnictwa Zawodowego Żeńskiego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zostało upaństwowione i przeniesione do gmachu Państwowej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej przy ul. Syrokomli 21 za tymczasowego kierownictwa p. Pauli Morawskiej. Od 1 maja 1924 r. kierownictwo Szkoły i Seminarium objęła p. Maria Strasburger ( wykładowca przedmiotów pedagogicznych), która kontynuując dzieło p. Bieńkowskiej, doprowadziła do rozwoju Szkoły w latach 1924-1931. Nauka w Seminarium kończyła się egzaminem dojrzałości, po którym absolwentka miała prawo nauczania zawodu swojej specjalności w charakterze instruktorki szkół zawodowych lub gospodarczych. Po złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego i po dwuletniej pracy instruktorskiej otrzymywała tytuł i uprawnienia nauczyciela. 1925/1926 — Miejska Szkoła Gospodarstwa Domowego sprawiała wrażenie szkoły średniej ogólnokształcącej, mimo że była jednoroczną. Uczęszczało do niej ponad 200 dziewcząt.

1926/1927 — Reorganizacja Seminarium Gospodarczego. Przedłużono czas nauki z dwóch do trzech lat. Poszerzono naukę higieny o pielęgnację dziecka do lat sześciu. Jesienią zorganizowano w Szkole wystawę konserw i zapasów zimowych. W czerwcu 1927 odbył się pierwszy zjazd koleżeński absolwentek z roku szkolnego 1923/1924. Dyrekcja zorganizowała naukę koszykarstwa ręcznego.

1927/1928 — Szkoła promowała się dzięki odczytom w radiu. Nauczycielka p. Maria Batkowa w listopadzie wygłosiła referat na temat: "Bakterie sprzyjające gospodarce człowieka", w styczniu mówiła o przysmakach karnawałowych, a w grudniu również nauczycielka p. Aleksandra Łuszczyńska wygłosiła referat na temat "Wskazówki praktyczne o praniu i prasowaniu oraz czyszczeniu plam"...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie