Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

1 listopada 1974 r. Następuje zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora Szkoły. Do pracy w Kuratorium przeszła p. Bronisława Drożdż, a na jej miejsce została powołana przez Kuratora Oświaty mgr Jolanta Gniewek, pełniąca tę funkcję nieprzerwanie do chwili obecnej. 30 stycznia 1975 r. Podziękowanie dla Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej od Komitetu Odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego. 27 czerwca do 1 lipca 1975 r. Obóz wędrowny Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 uczestniczył w VI Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Szczecinie.

1975/1976 — Uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, uczestniczyli także w konkursach zawodowych: "Konkurs na 24 Dania", "Konkurs Dekoracji Sal". Odbywali praktyki zawodowe w renomowanych krakowskich kawiarniach: "Jamie Michalika", "Malwie", "Pasażu Bielaka", "Telimenie" i "Kawiarni Literackiej". 31 marca 1976 r. W "Konkursie Młodego Kucharza", w którym wzięła udział młodzież z trzech województw, prestiżowe pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2.

1977/1978 — Rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce w Teatrze Bagatela, gdzie po uroczystej inauguracji nauczyciele i młodzież obejrzeli "Zemstę" Aleksandra Fredry.

1978/1979 — Kierownikiem Wydziału dla Pracujących została mgr Barbara Stępień, która wspierała dyrektora mgr inż. Tadeusza Kuklińskiego. 20 października 1978 r. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 zajął III miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Akcji "Lato OHP- 78" w resorcie handlu i usług. Listopad 1978 r. W Ogólnopolskim Współzawodnictwie Szkolnych Komend Ochotniczych Hufców Pracy w Akcji "Lato OHP- 78" Szkoła zdobyła V miejsce w pionie szkół zawodowych. W Szkole obok Samorządu Szkolnego działały liczne organizacje, takie jak: Polski Czerwony Krzyż, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Harcerstwa Polskiego, Liga Ochrony Przyrody.

1979/1980 — 16 października 1979 r. Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy wyróżniła Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 złotą honorową odznaką za zasługi w rozwoju OHP. 19 października 1979 r. Policealne Studium Hotelarskie zdobyło I miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Akcji "Lato OHP- 79" w resorcie Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy "Społem" Komend Szkolnych. Zostaje reaktywowana Spółdzielnia Uczniowska "Robigrosik", w której mimo ciężkich czasów zaopatrywali się w słodycze uczniowie i nauczyciele. Jej opiekunem był mgr Henryk Hołysz. Założył on także pracownię historyczną oraz koło filmowe, które wyświetlało raz w tygodniu filmy fabularne i dokumentalne z zasobów filmoteki z ulicy Smoleńsk...

      Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie