Jubileusz szkoły 75-lecie...
[galeria pierwsza]              strony — 1 | 2 | 3  

Jubileusz szkoły 75-lecie... Jubileusz szkoły 75-lecie... Jubileusz szkoły 75-lecie... Jubileusz szkoły 75-lecie... Jubileusz szkoły 75-lecie...

Od lewej: pierwsze zdęcie przedstawia poczet sztandarowy. Następnie ślubowanie klas pierwszych i Dekoracja Sztandaru Szkoły. Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa przyznało szkole Złotą Odznakę "Za pracę społeczną dla m. Krakowa". Odznakę wręcza prof. Andrzej Pilch. Uroczyste nadanie szkole imienia prof. Odona Bujwida —
v-ce kurator mgr Stanisław Toboła z Kuratorium Oświaty w Krakowie odczytuje akt nadania i wręcza go pani dyrektor szkoły mgr Grażynie Staszko-Habela... [więcej]

Jubileusz 85-lecia, 1 grudnia 1998 r...

"Każdy musi pracwać wedle swoich sił i możliwości" — Odon Bujwid

Jubleusz szkoły 85-lecie... Jubleusz szkoły 85-lecie... Jubleusz szkoły 85-lecie... Jubleusz szkoły 85-lecie...

Na fotografiach poczet sztandarowy. Przekazanie sztandaru przewodniczącemu rady samorządu uczniowskiego Pawłowi Misiowi... [więcej]

Jubileusz 90-lecia, 29 listpada 2003 r.

Obchody Jubileuszu 90-lecia szkoły rozpoczęła msza św. w kościele św. Józefa, a główne uroczystości odbyły się w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Krakowa w Rynku Podgórskim. Natomiast bankiet, któremu towarzyszyły pokazy gastronomiczne, zorganizowany został w salach szkolnych na ul. Zamoyskiego 6... [więcej]

Jubileusz szkoły 90-lecie... Jubileusz szkoły 90-lecie... Jubileusz szkoły 90-lecie... Jubileusz szkoły 90-lecie...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie