Druga połowa XX wieku, lata 60-85...
[galeria trzecia]              strony — 1 | 2 | 3  

"Szkoła w obegtywie" — druga płowa XX wieku... "Szkoła w obegtywie" — druga płowa XX wieku... "Szkoła w obegtywie" — druga płowa XX wieku... "Szkoła w obegtywie" — druga płowa XX wieku...

Od lewej: pierwsza i druga fotografia — Konkurs na Najlepszego Kucharza, listopad 1979r., następnie: zabytkowa brama skrywająca dziedziniec, w głębi budynek szkoły zasłonięty kasztanami, szkoła od strony ogrodu oo. Dominikanów... [więcej]

Szkoła w latach 60-70...

Pokój nauczycielski 1972 rok... Pokój nauczycielski 1972 rok... Pokój nauczycielski 1972 rok... Pokój nauczycielski 1972 rok...

Szkoła w latach 60-70, pokój nauczycielski 1972 rok... [więcej]

Z ulicy Siennej na Zamoyskiego...

Z ulicy Siennej na Zamoyskiego... Z ulicy Siennej na Zamoyskiego... Z ulicy Siennej na Zamoyskiego... Z ulicy Siennej na Zamoyskiego...

Przeprowadzka, przenosiny siedziby szkoly z ul. Siennej na Zamoyskiego.

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie